Paus a project by the industrial design program of The university of Gävle

Vila

Plants have a calming effect on people.
Take a seat.

With the combination of a planter and seating Vila wants to offer something different than the classic park bench. Plants are good for lowering the level of stress and increase your physical and psychic health. Vila wants to take a part of the nature in to the city and invite to a tactile experience when you sit surrounded by greenery. The goal is to be a mini park in the pop up-ark, where you can take a break from the everyday chores and rest.

Vila opens up for a variation of plantings. Let the seating get enclosed by tall plants, all kept in place by the steel frame, or fill it with low colorful fragrant flowers. The pastel blue color and the pinewood will blend in perfect with the plants regardless. So let the creativity flow and let Vila take a natural place in your pop up-park.

Swedish version

Med en kombination av planteringskärl och sittplats vill Vila erbjuda en annorlunda sittmöbel än de klassiska parkmöblerna. Växter är bra till att sänka stressnivån och öka ditt fysiska och psykiska mående. Vila vill ta in en del av naturen till stan och även bjuda in till en taktil upplevelse där du sitter där omgiven av grönska. Målet är att vara en minipark i pop-up-parken där du kan ta en paus från den vardagen och vila upp dig.

Vila öppnar upp för en variation av planteringsmöjligheter. Låt sittplatsen omslutas av höga växter, som hålls på plats av stålramen, eller fyll den med låga färgglada, doftande blommor. Den pastellblåa färgen tillsammans med furun gör att det kommer smälta ihop med växterna oavsett. Så låt kreativiteten flöda och låt Vila ta en naturlig plats i din pop up-park.

Designed by:

High resolution images