Paus a project by the industrial design program of The university of Gävle

Stilla

Relax with nature sounds in the middle of the busy street.

Stilla has taken inspiration from nature and its trees. With its big “leaf” it wants to offer a n exciting shadowing on the ground. On top of the leaf is a hidden speaker that points sounds right down, creating a so called “soundshower”. A new phenomena that Stilla wants to introduce to the modern pop up-park. With sounds inspired by the vibrant forests it wants to help close out the city’s sounds and transport the person that passes underneath to another place, if so only for a short time.

Stilla wants to offer a break in your everyday life by communication through several different senses. Because the feeling of the forest is so much more than visual. Close your eyes under Stilla, or out in the woods, and it will it be a similar sound experience. Everything for creating a inner calmness and contribute to greater living environment in the city center.

Swedish version

Stilla har tagit inspiration från naturen och dess träd. Med sitt stora “blad” vill man avge en spännande skuggbildning på omgivningen. Ovanpå bladet finns en undangömd högtalare som avger ett riktat ljud rakt ner, dvs skapar en så kallad “ljuddusch”. Ett nytt fenomen som Stilla nu vill introducera till den moderna pop up-parken. Med ljud inspirerad av de livfulla skogarna vill man hjälpa till att stänga ute stadens ljud och transportera personen som passerar under till en annan plats, om så bara för en kort stund.

Stilla vill erbjuda ett avbrott i vardagspulsen genom att kommunicera med flera olika sinnen hos användaren. För känslan av skogen är så mycket mer än det rent visuella. Sluter du dina ögon under Stilla, eller ute i skogen så är det samma upplevelse som är tänkt ska förmedlas. Allt för att skapa ett inre lugn och på så vis bidra till en härligare vardagsmiljö i stadskärnan.

Designed by:

High resolution images