Paus a project by the industrial design program of The university of Gävle

Paus

Studenter från Gävle skapar för framtidens pop-up-park

Hur kan man göra pop-up-parker till mer trivsamma mötesplatser för användarna och tillgängliga för alla? Ett gäng studenter på Industridesignprogrammet från Högskolan i Gävle har nu skapat en grupp hållbara och färgglada produkter för detta ändamål.

Studenterna har försökt utmana kontexten för vad som brukar representera en park. Detta har resulterat i projektet “Paus", ett ord som varit ett genomgående tema i studenternas produkter där det funnits ett fokus på hälsa och välmående. Spännvidden mellan produkterna representerar allt från fågelholkar för Tornseglaren som återvänder till städerna på sommaren för häckning till det nya fenomenet “ljuddusch” som erbjuder riktat ljud för att stänga ut stadens oväsen med andra behagligare ljud och på så sätt erbjuda användaren ett lugn.

“Att varje människa får möjlighet att komma ur sin stadsstress, det har varit vår målsättning med den här parken. Att möjliggöra och bidra till att stadskärnan kan blomma upp”, säger Helena Edqvist, student och en av utställarna.

I samarbete med Nola, som utvecklar och säljer kvalitetsprodukter till offentlig miljö, har studenterna skapat för den nya sortens park - pop-up-parken. En tillfällig park under sommarhalvåret som blossar upp på platser som annars brukar upptas av biltrafik, gångtrafikanter eller på platser som används till förvaring av cyklar eller snö.

"Studenterna har gjort framtidens Pop-Up parker, och tänkt bortom dagens lastpallar och tillfälliga planteringskärl som slit och slängs. Projekten behandlar ljudstress, närkontakt med växter, solenergi, hemlöshet och icke-mänskliga användare. De har siktat på framtida behov – för människor, djur och städer." säger Britta Teleman, lektor i industridesign på Konstfack.

Och snart är det dags att visa upp detta på Stockholm Furniture & Light Fair. Mässan pågår under vecka 6 och är öppen för allmänheten lördag 9 februari, och har tidigare år bringat runt 40 000 besökare från hela världen. Studenterna ställer ut i Greenhouse där nya oetablerade formgivare och designskolor får möjlighet att visa upp sina skapelser.

Contact us

info@pausff.se
+46 70 377 05 17