Paus a project by the industrial design program of The university of Gävle

Familjär

Public spaces are not only for humans
Take a seat under the soaring swifts nesting over you

Familjär is like a small pop-up-park for the swifts; a migratory bird that likes to live in an urban environment, but due to roofs and facades getting tighter built, their stock has been reduced by 50%. Here, Familjär offers a solution with birdhouses three meters up, designed to fit the swifts living standards. And simultaneously as Familjär wants to keep the wildlife in the city it also offers seating where you can take a break from your chores and watch the birdlife that makes the city live up.

The swift is the perfect bird for a pop up-park because it returns to Sweden for only a short period of time, between may and july. It’s also very clean and very rarely litter and clutter around its living place.

Swedish version

Familjär är som en liten pop up-park för Tornseglaren; en flyttfågel som trivs att bo i stadsmiljö men som minskat sitt bestånd med 50% de senaste tio åren på grund av att tak och fasader blivit tätare. Här erbjuder man en lösning med fågelholkar tre meter upp; designade för att passa Tornseglarens behov. Samtidigt som Familjär vill behålla djurlivet i staden kombinerar man också fågelholken med sittplatser där du kan ta en paus från vardagssysslorna och iaktta fågellivet som livar upp staden.

Tornseglaren är dessutom en perfekt fågel att ha till en pop up-park eftersom den är i Sverige under en begränsad tid, mellan maj och juli. Tornseglaren är dessutom väldigt renlig av sig och skräpar/spiller sällan i närheten av sin boplats.

Designed by:


High resolution images